FÖRSÄLJNING NYA BRYGGOR OCH BRYGGARBETEN
Om du behöver en ny flytbrygga eller en fast brygga vid din sjötomt eller båtklubb kan du vända dig till oss på Pampas Marina. Vi kan hjälpa dig även med reparation och underhåll av bryggor, försäljning och montering av bommar och bojar, sjötransporter.

Kontakta oss för mer info eller offert.

DYKSERVICE
För mindre och snabba dykjobb har vi samarbetspartners, som oftast kan vara snabbt på plats.

Kanske behöver du hjälp med att komma loss om båten fastnat i en tamp, få upp något ur vattnet som du tappat eller vill ha en snabb inspektion av båtbotten eller köl efter grundstötning.

Vänd dig till butiken så ska vi försöka hjälpa dig.

PAMPAS MARINAS INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

För oss på Pampas Marina är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna Integritetspolicy gäller för all Pampas Marinas användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som är kund hos oss, står på väntelista för att få hyra en båtplats, är besökare i hamnen, finns med i vår särskilda sändlista för våra utskick, lokalhyresgäst eller kontaktperson hos ett företag som är lokalhyresgäst hos oss.

Den information vi samlar in om dig lämnar du själv till oss i samband med att du tecknar avtal om båtplats, avtal om att stå på väntelista, bokar en gästbåtplats, anmäler dig till vår särskilda sändlista eller blir lokalhyresgäst eller kontaktperson hos ett företag som är lokalhyresgäst hos oss.

VÅR ANVÄNDNING OCH DELNING
Vi på Pampas Marina använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

– Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist och
– Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.

För dig som kund, står i kö för att få hyra båtplats, anmäler dig till vår särskilda sändlista för vår kundtidning, lokalhyresgäst eller kontaktperson hos ett företag som är lokalhyresgäst hos oss använder vi utöver ovanstående syften även dina personuppgifter för följande syften:

– Utskick av information

För dig som är kund använder vi utöver ovanstående syften även dina personuppgifter för följande syften:

– Utskick av cirkulär och information samt inbjudningar till events på marinan som vi tror att du kan vara intresserad av.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag eller företag och andra juridiska personer som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

Om du vill veta mer om dina rättigheter kontakta oss.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vill ha vår fullständiga integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss.