Välkommen till

Pampas Marina Västervik

Boka upptagning

Önskar du hjälp med upptagning av er båt?

Boka sjösättning 2024

Önskar du hjälp med sjösättning av er båt?
Prova vår webshop
Handla Volvo orginaldelar direkt hem eller hämta i vår butik
PADLA PÅ PAMPAS
Boka enkelt din bana via MATCHi
MATCHi appen laddar ni ner via App Store eller Google Play

Eller direkt via matchi.se

Nya bryggor och båtplatser till sommaren 2024

agsdix-null

UTBUD & SERVICE

Hamnkontoret är navet i verksamheten, här finns servicepersonal som kan hjälpa till med de flesta frågor som dyker upp både gällande verksamheten, men även vanliga turistinformation. Vi kan svara på allt från båtplatser, båtservice, båtförvaring.

agsdix-null

BÅTSERVICE

Behöver du service på motor eller båt, finns vår egen verkstad med certifierad personal. De hjälper dig med alla former av reparationer och nyinstallationer och har Volvo Pentas och Mercury/Mercruisers bassortiment alltid i lager.

agsdix-null

BÅTPLATSER

På Pampas Marina i Västervik finns säsongen 2023 plats för ca 100 båtar i sjön med uppläggningsplatser året runt. Vi upprätthåller säkerhet genom att båtservice- området är inhägnat med nattstängd infartsgrind.

agsdix-null

ÖVRIGT UTBUD

Om du behöver en ny flytbrygga eller en fast brygga vid din sjötomt eller båtklubb kan du vända dig till oss på Pampas Marina. Vi kan hjälpa dig även med reparation och underhåll av bryggor, försäljning och montering av bommar och bojar, sjötransporter.

Miljöpolicy för Pampas Marina Västervik AB

Vårt företag säljer och förmedlar båtar. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Pampas Marina ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen i egen tillverkning, transporter, verkstad, butik och lager.

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Vi ska bara köpa förnyelsebar el.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt miljöarbetet årligen revideras efter avslutad säsong.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på vår hemsida och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Västervik den 6 oktober 2020

Vi är återförsäljare

Av HR BOAT SWEDEN