Information kring vintersäsongen 2024/2025

Sedan vintersäsong 2021/2022 hanterar vi på Pampas Marina inte längre privata vagnar eller vaggor på våra uppställningsplatser utomhus, i kallhall eller i varmhall.

Främsta anledningen till detta är platsbristen. Många vagnar är skrymmande och tar mycket plats en annan anledning är att vår upptagning och sjösättning är anpassad för att köra båtar med vår hudralvagn och uppställning med Seaquip stöttor.

För den som har eller bokar vinterförvaring hos oss ingår stöttor i hyran.