FÖLJ ANVISNINGARNA I INSTRUKTIONSBOKEN

Om du följer servicerekommendationerna i instruktionsboken hjälper du till att förebygga onödigt slitage och reparationer samtidigt som du maximerar prestandan och livslängden. I instruktionsboken som medföljde motorn anges serviceintervallen och vilken kvalitet på bränsle, oljor och kylvätskor som bör användas för din motor och kraftöverföring.

I serviceprotokollet finns alla de underhållspunkter som krävs för din motor samlade i ett och samma dokument. Serviceprotokollet kompletterar instruktionsboken och finns tillgängligt för dieselmotorer som tillverkats efter 2006. För bensinmotorer och äldre dieselmotorer följer serviceprotokollet med instruktionsboken.